banner.id
 

ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

 

  • ฝาก ขาย  เช่า หรือ ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโด ที่ดิน อาคาร ฯลฯ
  • ประเมินราคา ทั้งส่วน กรมที่ดิน และ ราคาตลาด รวมถึงโอกาสในการขาย ก่อนขาย หรือ ซื้อ
  • คำนวณค่าใช้จ่ายวันโอน
  • แนะนำสถาบันทางการเงิน เพื่อ ยื่นกู้

 


ใช้บริการกับ โสภิดา จารุมณี คุณจะได้อะไร

 

  • ได้รับคำแนะนำในการตรวจสอบราคา อย่างเหมาะสม 
(ราคาประเมิน, ราคาตลาด และโอกาสในการขาย)
  • ม่มีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด และโฆษณาใดๆ หากดำเนินการขายให้ไม่ได้
  • ให้คำแนะนำในการเตรียมบ้าน/คอนโด เพื่อขาย หรือ ให้เช่า
  • One Stop Service ให้ความสะดวกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นขาย จนถึงวันโอน 

 

 

Vision - วิสัยทัศน์ในการทำงานของ โสภิดา จารุมณี

"ดูแล และประเมินทรัพย์ทุกทรัพย์ของท่าน ให้มีมูลค่าที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมที่สุดเปรียบเสมือนทรัพย์ของ โสภิดา จารุมณี เอง"

 

Mission - พันธกิจ

ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น และสมบูรณ์แบบ ในเวลาที่เร็วที่สุด โดยใช้หลักการ 

การให้บริการแบบตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ และมีจรรยาบรรณ ไม่บวกราคาขาย

 

Pillars -  ปณิธาณ

           S = Service Minded ให้บริการจากใจ

           O = One Stop Service ให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน

           P = Passion หลงไหลในงานที่ทำ

           I = Impression ให้บริการอย่างประทับใจ

           D = Devote อุทิศตน

A = Achieves      สัมฤทธิผล


"ทรัพย์ทุกทรัพย์ของท่าน เปรียบเสมือนทรัพย์ของเรา"

 
spacer
agent image
agency logo
นายหน้าอิสระ
นายหน้าอิสระ
sopidaj1977@gmail.com
0819918183